Search

אמנות ההקשבה- טארה בראץ׳מה קורה במצב של הקשבה מלאה (הקשבה נוכחת) ?

כאשר אנחנו מקשיבים בנוכחות מלאה לגמרי יש את אותה איכות טהורה של קליטה, ואנו הופכים לנוכחות עצמה, ומה שעשוי להיות אלוהים, מודעות טהורה או הטבע האמיתי שלנו - שהוא הגבול של הפנימי והחיצוני - מתמוסס, ואנו הופכים לשדה של ערות.

כשאנחנו בפתיחות שכזו אנו יכולים להגיב באמת למה שקורה כאן ועכשיו.


מצב הקשבה זה הוא מבשר או תנאי מוקדם לאהבה. ככל שנבין יותר את מצב ההקשבה - נעמיק את היכולת להשקיט את קולות הגשם (מחשבות ודעות) ולקבל את הצליל והטון של קולו של אחר בבהירות.


בהקשבה שכזו אנחנו בעמדה פגיעה במיוחד. כי ברגע שנפסיק לתכנן את מה שאנחנו אומרים

או לנהל את הדברים של האדם האחר, יתכן ונרגיש אובדן שליטה, ונהיה פתוחים גם לעצב, כעס ואי נוחות משל עצמנו. האזנה פירושה ויתור על שליטה, וזו אינה פעולה קלה לביצוע.


אנו מבלים את רוב הזמן השיחה עם מישהו אחר בתכנון של מה נאמר, איך נגיב, בהערכת הדברים שנאמרו, ונסיון להציג את הדעה שלנו (שכבר גיבשנו קודם) = שליטה במצב.


האזנה טהורה היא שחרור שליטה, גמישות להמשיך בשיחה ללא עמדה מגובשת על הנושא.


כל עוד אנחנו מנסים לשלוט על השיחה (לשכנע, להסביר, ליעץ, להזכיר, וכו…) איננו יכולים לראות או להבין לגמרי את עמדת האדם מולנו ואת מה שהוא אומר, במקום זה אנחנו מנסים להרשים בדברים אותם אנחנו אומרים, ולמעשה לא נותנים מקום לאותו אדם פשוט להתפתח ולהיות מי שהוא.


האזנה וקבלה ללא תנאי את מה שמבטא האחר היא ביטוי של אהבה.


בשורה התחתונה, כאשר מקשיבים לנו, אנחנו מרגישים מחוברים, כשלא מקשיבים לנו, אנו מרגישים

בנפרד. אז אם זו התקשורת בין עמים או דתות שונות, קבוצות אתניות, קבוצות גזעיות

או דורות שונים, עלינו להקשיב.


ככל שנבין יותר, נחשוש פחות

ככל שנחשוש פחות, נסמוך יותר

וכשנבטח יותר, תוכל לזרום אהבה רבה יותר


The Sacred Art of Listening - Nourishing Loving Relationships by Tara Brach