Search

אשטנגה יוגה - שמונת אברי היוגהעל פי היוגה סוטרה של פטאנג'לי קיימים שמונה שלבים ליוגה, בדרך לטיהור ולגילוי ה׳עצמי המוחלט'. הסוטרות משמשות כהנחיות ל׳חיים משמעותיים ותכליתיים׳. הן המרשם להתנהגות ערכית ומוסרית כאחד, כמו גם משמעת עצמית, ומכוונות את תשומת לבך לבריאותך ולרווחתך.


יאמה – הם סטנדרטים אתים אוניברסלים ומתמקדים במשמעת החברתית אשר מנחה אותנו במערכות היחסים עם האחר. אלו הקווים המנחים את פעולותינו אל מול העולם.


אהימסה – אי אלימות, המנעות מפגיעה בכל היצורים החיים – במחשבה, במילה או בפעולה.

סאטייה – אמירת אמת.

אסטייה – המנעות מגניבה, המנעות מחמדנות (חומרית, רעיונית, וכו.).

ברהמצ'אריה – תודעה נקיה הנובעת מאיפוק (חומרי, מיני, יצרי)

אפאריגרהה – אי רכושנות, המנעות מהצמדות לעולם החומרי, לזכרונות עבר, לרעיון, ליכולות הגוף (בתרגול), וכו.


ניאמה – כללי התנהגות כלפי עצמנו, משמעת עצמית. כללים אלה מנחים לטיפוח סביבת חיים חיובית ותומכת.


סאוצ׳ה - טוהר. המנעות מטומאה, לכלוך, בלגאן בגוף, במחשבה, בדיבור, בסביבה.

סאנטושה – שביעות רצון, אי השתוקקות.

טאפאס - עמידות, פיתוח כח סבל פיזי ומנטאלי.

סוואדהייאייה – לימוד עצמי.

אישוור פרנידהאנה – כניעה והתמסרות אל השמיימי, השלם, המופשט.


אסאנה – תרגול תנוחות יוגה

נועד לטהר ולנקות את הגוף כהכנה למדיטציה, לתרגול יש השפעה ישירה על התודעה ועל אנרגיית החיים ובעל יתרונות פיזיים רבים. האסאנות מנקות חסימות ומאפשרות זרימה של אנרגיה בגוף הפראני ובכך יוצרות איזון מנטאלי ורוגע.

תרגול האסאנה מציג הזדמנויות להתבוננות וישום של כללי היאמה והניאמה במהלכו.


פראניאמה שליטה בנשימה

פראנה היא "כוח חיים" . טכניקות פראניאמה עוזרות לנו להשיג שליטה על תהליך הנשימה תוך הכרה בקשר שבין התודעה, הנשימה והרגשות.

ניתן לתרגל פראניאמה כטכניקת תרגול בפני עצמה או לשלב אותה בשגרת תרגול האסאנה. תרגול תנוחות הופך לתרגול יוגה כשמשולב בו תרגול נשימה.

תרגול זה, כאשר מבוצע בצורה מבוקרת מאזן את מערכת העצבים, מעודד חשיבה יצירתית ומאפשר תודעה בהירה, עירנות ובריאות פיזית.

פרטייהארה נסיגה או ריסון החושים

פרטייהארה הוא תרגול השואף לנסיגת התודעה מהסחות דעת הנובעות בעולם החיצוני על ידי ריסון החושים לשם יצירת תשומת לב ממוקדת במה שמתרחש בעולם הפנימי. תרגול זה מסייע להכיר את התשוקות, ההרגלים ודפוסי המחשבה.

תרגול פרטייהארה הכרחי לשם התקדמות לעבר שלושת שלבי המדיטציה הגבוהים שעל פי היוגה סוטרה אינם פעולה אלא מצב תודעתי הנובע כתוצאה מתרגול רציף לאורך זמן של חמשת השלבים הקודמים להם.


דהראנה ריכוז

דהראנה עוסקת בפיתוח והארכת יכולות הריכוז לשם התבוננות ושליטה בתשומת הלב ותהליך החשיבה. התרגול מתבצע ע״י מיקוד באובייטקט, בלהבת נר, שינון מנטרות וכד׳


דהייאנה מדיטציה

דהייאנה היא מצב מדיטטיבי הקורה באופן ספונטני. אם בדהרנה תשומת הלב היתה ממוקדת באובייקט, בדהייאנה המתרגל משמר את תשומת הלב למשך זמן ללא הפרעה אך ללא התמקדות בדבר ספיציפי.


סמאדהי איחוד

סמאדהי הוא המשך טבעי וישיר של דהייאנה והוא היכולת להיות אחד עם הטבע האמיתי ולהתמזג עם מושא הריכוז. במצב תודעתי זה האובייקט מתאחד עם הצופה ועם פעולת הצפיה.למאמרים נוספים: www.smadarron.com