Search

מבט אנטומי על תרגול יאנג ויין - פעולה אלסטית מול פלאסטית


תרגול מאוזן בכל מקצב, יהיה כזה שעובד על הגוף בכל הכיוונים (מעלה, מטה, לפנים, לאחור, פיתולים, ומתיחות צד).


בין אם התרגול בעל אופי דינאמי או סטאטי, התנוחות הינן בעלות אופי אנרגטי שונה:

כפיפות לפנים הן יין. איזון הראש והלב מקל על הזרמת דם למוח. שריר הלב נינוח ולחץ הדם בכל הגוף מופחת. כיפוף קדימה מנתב את זרימת הצ'י (פראנה) לאורך המרידיאנים ליד עמוד השדרה, לכן מרגיע ומאזן.


הקשתות לאחור הן יאנג. הן מעוררות את המערכת העצבים וממריצות. אין צורך לשהות בכפיפות לאחור לאורך משך זמן זהה לזה שבכפיפות לפנים. רצוי לתרגל יותר הקשתות למשך פרקי זמן קצרים מאשר שהיות ארוכות בתנוחה.


ברמה האנטומית כדאי להבחין בהבדל בין פעולה פלאסטית לאלסטית:


חומרים אלסטיים, כמו השרירים או רצועות אלסטיות, יכולים להמתח ולאחר שהכוח הפועל עליהם הופסק - הם יחזרו למצבם הקודם.


חומרים פלאסטיים, כמו גידים ורצועות חיבור, אם ימתחו - ישנו את צורתם ולא יחזרו למצבם הקודם. אמנם יתכן והגוף יתקן את עצמו במשך הזמן אך עד אז תהיה חולשה או יופיע חוסר יציבות באזור שנמתח.

תרגול הממוקד ברקמות הפלאסטיות יהיה בעל אופי שונה מזה הממוקד ברקמות אלסטיות.


רצועות החיבור והגידים ממשיכים להיות פעילים בתרגול יאנג דינאמי, אך כדאי לשים לב לא לחרוג מגבולותיהם, מתיחת השרירים לרוב תמתח גם את הגידים וכדאי לשים לב שאיננו מפריזים במאמץ.


רצועות החיבור עשויות קולגן (הנמצא גם בשיניים ובעור), העבודה על רקמות החיבור תהיה בעלת גישה דומה לעבודת אורטודנט (ישור שיניים) - הפעלת לחץ עדין אך ממושך ע״י תרגול בעל אופי יין.כשמפתחים תרגול אישי או רצפי תנוחות:


כדאי לקחת בחשבון את הזמן ביום והעונה. תרגול יאנגי באופיו עם שהיות קצרות יחסית בתנוחה (5-8 נשימות) מתאים לבוקר או לימים קרים. תרגול בעל אופי יין מתאים לתרגול בערב, בימים חמים, או בימי ירח.


ככל שהתרגול יותר יאנג באופיו, רצוי לתרגל מגוון תנוחות רב יותר, עם שהייה קצרה יותר בתנוחה וחזרות רבות יותר.

ככל שהתרגול יותר יין באופיו, ניתן לשים את הדגש על תנוחות ספורות בלבד ולשהות בהן למשך זמן רב יותר (2-5 דקות).


אפשר להתחיל בתרגול בעל אופי יאנג לפני יין, או תרגול יין לפני יאנג, יש לאפשר לעצמנו זמן הסתגלות כאשר עוברים ממקצב אחד לשני.


בתרגול או תנוחות בעלות אופי יין - כדאי להשתמש בכריות, שמיכות ותמיכות כדי לאפשר הרפיה מלאה של השרירים, במיוחד בתנוחות הגורמות לאי נוחות. בתרגול יין הדגש הוא על הפעלת לחץ מתון על רקמות החיבור מתוך הרפיה וללא מאמץ.


בתרגול או תנוחות בעלות אופי יאנג - כדאי לתעדף התישרות של עמוד השדרה על פני אליינמנט של מפרקים פריפריאלים.